Tin tức

Tài sản lớn nhất của người kinh doanh là gì? Đó là cơ sở dữ liệu khách hàng


Nhưng trên thực tế, việc lưu trữ/chăm sóc dữ liệu khách hàng lại khá sơ sài và không theo hệ thống. Dẫn đến có nhiều lỗ hổng trong việc bảo mật, tìm kiếm và chia sẻ nội bộ. Đây mới là thách thức đầu tiên trong quản lý kinh doanh.

VẬY CÒN NHỮNG THÁCH THỨC KHÁC?

Chưa có quy trình quản lý chia thành từng bước rõ ràng. Dẫn đến không có phân chia/sắp xếp từng đơn hàng theo đúng bước quy định

Chưa có kế hoạch công việc cho từng đơn hàng được hiển thị tổng thể trên một quy trình. Dẫn đến không có mức độ ưu tiên về tính quan trọng và khẩn cấp cho từng đơn hàng khác nhau.

Chưa có phân tích/báo cáo mang tính chất cốt lõi để giải quyết những nút thắt trong quy trình kinh doanh. Dẫn đến việc lên kế hoạch kinh doanh không dựa trên số liệu và lịch sử làm việc của từng nhân viên.


Hotline (+84) 01216.68.68.68

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU ĐẠI PHÁT
 • Địa chỉ: Lô C14, Đường số 2, KCN Tân Đô
  Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
 • Tel: +84.723.813.888
 • Fax: +84.723.775.798
 • Email: info@tdp.com.vn
VỚI TRIẾT LÝ KINH DOANH
 • Chất lượng sản phẩm là trọng tâm
 • Lợi ích khách hàng là then chốt
 • Thu nhập nhân viên là trách nhiệm
 • Chia sẻ cộng đồng là nghĩa vụ