Tin tức

 

Theo báo cáo hàng năm của CPI vừa được công bố, Liên Đoàn Công Nghiệp Giấy (CPI), một tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp giấy của Anh, vừa công bố ấn bản đánh giá hàng năm 2014-2015 với chủ đề cùng ứng phó với một tương lai cạnh tranh.

Với tư cách đại diện, CPI đã đưa ra Bản đánh giá nêu bật những vấn đề liên quan và phản ánh các mặt hoạt động chủ yếu trong năm 2014 và đầu năm 2015.

David Workman, Tổng giám đốc của CPI cho rằng tình hình năm 2014 có vẻ thay đổi. Đáng chú ý là ngành công nghiệp giấy do quan chức chính phủ chọn lựa trong hai tài khóa cuối là ngành mà chính phủ công nhận cần hỗ trợ. Thông qua văn bản làm việc với Bộ Tài chính, CPI đã nhận được phản hồi trực tiếp từ các quan chức.

Bản đánh giá cũng nêu bật thành công của CPI trong việc đòi 23,5 triệu bảng Anh tiền bù đắp của chính phủ trong năm 2014, nhằm giải quyết vấn đề năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp giấy trên toàn  hệ Thống Thương Mại Hóa Quyền Phát Thải Của Liên Minh châu Âu  và trợ giá carbon của Vương Quốc Anh.

Năng lượng vẫn là chi phí chính đối với ngành công nghiệp giấy. Năng lượng có giá canh tranh quốc tế là vấn đề bức thiết cho tương lai lâu dài của ngành giấy ở Anh. Vấn đề môi trường cũng được CPI đề cập chi tiết.

Bản đánh giá nêu bật những thành tựu về sức khỏe và an toàn. Bản tóm tắt chi tiết mại vụ bao bì bao gồm các bản cập nhật về vấn đề pháp lý, vấn đề tiếp xúc với thực phẩm và chương trình khuyến mại các-tông sóng.

 


Hotline (+84) 01216.68.68.68

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU ĐẠI PHÁT
 • Địa chỉ: Lô C14, Đường số 2, KCN Tân Đô
  Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
 • Tel: +84.723.813.888
 • Fax: +84.723.775.798
 • Email: info@tdp.com.vn
VỚI TRIẾT LÝ KINH DOANH
 • Chất lượng sản phẩm là trọng tâm
 • Lợi ích khách hàng là then chốt
 • Thu nhập nhân viên là trách nhiệm
 • Chia sẻ cộng đồng là nghĩa vụ