Tin tức

Để xây dựng KPI hiệu quả, cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Phải bắt đầu từ định hướng phát triển của doanh nghiệp.
Trước tiên, cấp quản lý cần đi từ tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng phát triển trong thời gian tới để xây dựng mục tiêu chiến lược tổng thể của doanh nghiệp.
- Phân chia mục tiêu chiến lược thành KPI cụ thể. Rồi từ đó phân bổ những mục tiêu công ty thành mục tiêu cho từng phòng ban và từng cá nhân. Cần đảm bảo rằng có sự thống nhất và thông suốt về các mục tiêu đề ra giữa cấp quản lý và nhân viên.
- Doanh nghiệp phải xây dựng được các tiêu chí đánh giá KPI phù hợp và chính xác với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp cũng như mục tiêu phát triển của mỗi phòng ban, nhân viên. Chia nhỏ KPI. KPI càng được chia nhỏ, cụ thể thì quản lý và nhân viên càng dễ theo dõi tiến độ công việc và đánh giá hiệu suất.
- Thực hiện truyền thông một cách đầy đủ, chính xác
Việc truyền thông sẽ đảm bảo nhân viên hiểu một cách chính xác về mục tiêu và kế hoạch triển khai dự án. Thiếu sót, sai lệch thông tin sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhân viên và tác động trực tiếp đến sự thành công của dự án

Ngoài ra, một trong các mục đích quan trọng của doanh nghiệp chính là tạo ra lợi nhuận. Vậy chúng ta hãy nhiệt tình trong công việc để tạo lợi nhuận, tuy nhiên chúng ta cần phải biết làm thế nào để tăng lợi nhuận?  bí quyết tăng lợi nhuận dựa vào 5 yếu tố:
 1. Tăng tỉ lệ khách hàng tiềm năng: khách hàng biết đến tên hoặc thương hiệu công ty nhưng chưa mua hàng để trở thành khách hàng thực sự của công ty.
 2. Tăng tỉ lệ mua hàng: khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng thực sự của công ty.
 3. Tăng số tiền mua trung bình: có khách hàng mua ít tiền, có khách hàng mua nhiều tiền, bạn hãy tìm cách tăng số tiền mua hàng mà mỗi lần khách hàng đặt mua.
 4. Tăng số lần mua hàng: có khách hàng mua 1 lần, có khách hàng mua nhiều lần trong kỳ (tuần, tháng, quý, năm). Bạn hãy tìm cách tăng số lần mua của khách hàng trong kỳ.
 5. Tăng tỉ lệ lợi nhuận loại sản phẩm/ dịch vụ công ty đang bán.

Kế tiếp, bạn hãy xác định phòng ban nào, bộ phận nào trong Công ty có hoạt động tác động trực tiếp đến 5 yếu tố này. Tiến hành tổ chức các cuộc họp “Động não – Brainstorming” để các phòng ban đó tìm ra các chiến thuật phù hợp làm tăng 5 yếu tố nêu trên.

Sau khi xác định các chiến thuật, Bạn hãy yêu cầu các phòng ban, bộ phận chịu trách nhiệm, lập kế hoạch hành động xác định rõ các công viêc cần thiết để thực hiện đạt được từng chiến thuật. Chú ý, ở đây bạn phải xác định cụ thể cá nhân nào chịu trách nhiệm thực thi công việc nào để đạt được chiến thuật đã thiết lập.

Khi thực hiện như thế, bạn đã thiết lập xong các mục tiêu (hoặc còn gọi là KPI – Key Performance Indicator) để nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp. Lúc này, bạn đã thiết lập xong bộ mục tiêu (KPI) trong doanh nghiệp như sau:

 • KPI cấp công ty: chính là mục tiêu cấp Công ty .
 • KPI cấp bộ phận: chính là mục tiêu cấp Bộ phận liên quan đến các chiến thuật để thực hiện 5 yếu tố tăng lợi nhuận.
 • KPI cấp cá nhân: chính là mục tiêu cấp cá nhân liên quan đến các công việc để đạt được các chiến thuật đã thiết lập.

kpi-muc tieu


Hotline (+84) 01216.68.68.68

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU ĐẠI PHÁT
 • Địa chỉ: Lô C14, Đường số 2, KCN Tân Đô
  Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
 • Tel: +84.723.813.888
 • Fax: +84.723.775.798
 • Email: info@tdp.com.vn
VỚI TRIẾT LÝ KINH DOANH
 • Chất lượng sản phẩm là trọng tâm
 • Lợi ích khách hàng là then chốt
 • Thu nhập nhân viên là trách nhiệm
 • Chia sẻ cộng đồng là nghĩa vụ