Tuyển dụng

 • 13/04/2017 12:49:26

TUYỂN DỤNG GẤP NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

CẦN TUYỂN DỤNG GẤP NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 • 23/03/2017 05:13:57

NHÂN VIÊN THỐNG KÊ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

TUYỂN DỤNG GẤP NHÂN VIÊN THỐNG KÊ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

 • 22/03/2017 06:20:41

QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY

TUYỂN DỤNG GẤP

 • 08/05/2016 07:00:15

NHU CẦU TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG VÀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 • 19/02/2016 01:54:40

NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH - GẤP

 • 17/11/2015 07:31:43

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GẤP

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • 12/03/2015 12:50:38

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hotline (+84) 01216.68.68.68

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU ĐẠI PHÁT
 • Địa chỉ: Lô C14, Đường số 2, KCN Tân Đô
  Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
 • Tel: +84.723.813.888
 • Fax: +84.723.775.798
 • Email: info@tdp.com.vn
VỚI TRIẾT LÝ KINH DOANH
 • Chất lượng sản phẩm là trọng tâm
 • Lợi ích khách hàng là then chốt
 • Thu nhập nhân viên là trách nhiệm
 • Chia sẻ cộng đồng là nghĩa vụ